Ν. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:Ν. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
Α.Φ.Μ.:099939315
Γ.Ε.ΜΗ.:122255099000
Μ.Α.Ε.:48100/03/Β/01/9
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Ελευσίνας
Διεύθυνση:ΠΑΓΚΑΛΟΥ Κ΄ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ -Τ.Κ. 19200
Τηλέφωνο:2105540100
Email:info@karpathios.com